EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Cultura del disseny (Grup 3)

Guia Docent

Codi

106037

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

E I N A