EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Creació visual (Grup 4)

Guia Docent

Codi

106037

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
  • Miguel Bustos
Llengües

E I N A