Projectes 3

L'assignatura s'emmarca dins un àmbit temàtic que vehicularà tot el procés formatiu: la Joventut

MIRADA INTERIOR/EXTERIOR

Quina imatge pot representar millor el concepte de joventut? Quina idea es té d’un mateix? Com podem mirar més enllà de les idees establertes que la societat occidental projecta sobre la joventut? Podem detectar quins tipus de mercats, elements culturals i socials estan més establerts entre la joventut del segle XXI? Com es pot tenir una mirada radical envers aquest àmbit respectant l’evolució històrica, i les diferents etapes de creixement?

A través de quins mitjans podem transformar la mirada envers la joventut? Quines són les eines que els joves tenen avui en dia, que fabriquen i posicionen per a ells mateixos? A través de quins llenguatges s’estableix? Quins factors són els que ens serveixen per definir la cultura de l’ara? Però, quan és ara?

La joventut es pot qüestionar, com a figura conceptual, social, estètica i política, a través dels llenguatges que ella mateixa ha anat definint al llarg de l’evolució de la cultura popular, les arts visuals, les humanitats i el disseny. Es poden definir les dimensions estètiques i polítiques de la joventut actual? Podem, així, definir un context de modernitat contemporània que capta i genera espais per la reflexió, la crítica i la millora del jovent? Com podem establir llaços amb diferents cultures per veure com s’hi desenvolupa la joventut? Quins coneixements podem utilitzar de les arts visuals I el disseny per canviar o adaptar els interessos I objectius del jovent?

L’assignatura de Projectes 3 es desenvoluparà a través d’aquest marc teòric, desencadenant reflexions a l’alumne a través d’un concepte tan proper i alhora tan allunyat per ells, com la joventut.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Idioma
Espanyol
Català