Projectes 3

Especulatiu / Serveis 

En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació al disseny especulatiu i al disseny de serveis. La primera aproximació (especulativa) posarà èmfasi en les possibilitats d’escenaris de futur i mons alternatius en el desenvolupament de projectes que permetin elaborar escenaris d’ús per reimaginar el present i el futur del disseny. La segona (serveis) se centrarà en la planificació i l’organització de recursos per a la millora de l’experiència d’usuari, fent èmfasi en el desenvolupament estratègic del projecte. 

Durant les classes es durà a terme un projecte especulatiu, un projecte de serveis, i un conjunt d’exercicis paral·lels que permetran practicar i adquirir les competències de l’assignatura. 

Els continguts es relacionaran amb el centre d’interès que desenvoluparà l’equip docent de l’assignatura. L’equip, de perfil multidisciplinar, s’encarregarà de dinamitzar l’aprenentatge a través de sessions de coneixement aplicat per a cada una de les disciplines del disseny —gràfic, espais, producte, cultura, creació visual—, així com les correccions pertinents per a la formació específica de cada estudiant. 

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Idioma
Espanyol
Català