Projectes 2 - Producte

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny que s’ha realitzat al primer semestre, els estudiants poden optar a realitzar projectes dels sectors específics. A Projectes 2 els estudiants adquiriran les habilitats necessàries per portar a terme un procés de disseny de producte amb confiança.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Llengües
Català
Espanyol