Projectes 2 - Cultura del disseny

La producció i processament del Big Data implica un canvi de paradigma en la relació que tenim amb el món. L’anàlisi de grans volums de dades aporta coneixement sobre l’entorn, els hàbits i conductes dels col·lectius i dels individus, fins i tot abans que ells mateixos ho sàpiguen. El coneixement que se’n deriva està capitalitzat, de moment, per la indústria tecnològica, que comercialitza amb els conjunts de dades amb empreses del sector de la mobilitat, la seguretat, la salut, el retail, etcètera.

En aquest curs es realitzarà una lectura no productivista de les dades massives, seguint les noves epistemologies de les humanitats digitals. Es proposaran mètodes small per a l’estudi de patrons de dades, que van més enllà de la narrativa i la comprensió convencionals, i permeten la modularització i recombinació de les disciplines tradicionals del disseny.

Concretament, s’estudiaran les oportunitats que s’obren per als dissenyadors i dissenyadores entorn l’ús de dades massives, la rellevància que té l’Small Data en l’era del Petabyte, i les possibles formes que, aplicades a les dades, esdevenen en el disseny de la informació. Alhora, es desenvoluparà una capacitat essencial i sovint menystinguda i que és pròpia del disseny: el canvi d’escala.

Objectius formatius

  • Desenvolupar formes de relació de dades des de la cultura del projecte de disseny
  • Integrar conceptes i procediments propis d’altres disciplines, com ara les tecnologies de processament de dades, per ampliar l’esfera de coneixement pròpia del disseny
  • Desenvolupar un posicionament propi en relació a l’emissió de dades sostenible i responsable
  • Exercitar el canvi d’escala com a competència d’articulació entre diferents nivells de realitats complexes
  • Desenvolupar capacitats analítiques per a conjunts de dades de formats variats i multimodals
  • Considerar les diferents narratives inherents als medis de producció del disseny

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català