Projectes 2

Especulatiu / Comercial 

En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació al disseny especulatiu i al disseny de projectes comercials. La primera aproximació (especulativa) posarà èmfasis en les possibilitats d’escenaris de futur i alternatius en els que realitzar projectes versemblants a fi de generar un discurs crític respecte el present. La segona (comercial) se centrarà en el desenvolupament de projectes amb finalitat de venta i inserció en les dinàmiques professionals i de mercat vigents avui en dia. 

Durant les classes es durà a terme un projecte especulatiu, un projecte comercial, i un conjunt d'exercicis paral·lels que permetran practicar i adquirir les competències de l’assignatura. 

Els continguts es relacionaran amb el centre d’interès que desenvoluparà l’equip docent de l’assignatura. L’equip, de perfil multidisciplinar, s’encarregarà de dinamitzar l’aprenentatge a través de sessions de coneixement aplicat per a cada una de les disciplines del disseny —gràfic, espais, producte, cultura, creació visual—, així com les tutories pertinents per a la formació específica de cada estudiant. 

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Idioma
Espanyol
Català