Projecte fotogràfic

Breu Descripció

L’assignatura pretén apropar l’alumne a la fotografia com a llenguatge creatiu, crític i contemporani i destacar les característiques pròpies del medi per narrar histories.

Partint de material de context i referencia, l’assignatura es fonamentarà primordialment  en el desenvolupament pràctic de dos treballs fotogràfics i els debats que es fomentin al llarg de les diferents sessions d’anàlisi.

Objectius Formatius

El primer projecte pretén demostrar la capacitat de fer servir el llenguatge fotogràfic per explicar histories així com els coneixements a nivell tècnic per part dels estudiants i observar les diferents possibilitats discursives que ens dona un mateix subjecte o temàtica segons com l'enfoquem, tot i les seves diferencies particulars de cada cas. 

La finalitat és desenvolupar una sèrie d'imatges d'entre 5 i 10 fotografies amb coherència narrativa i estètica, així com debatre finalment sobre com s'han resolt problemes de qualsevol naturalesa amb els que ens hi hem trobat en el procés.

Acabat el primer exercici de temàtica comú, ens centrarem en l’exercici principal de l’assignatura. 

En aquest cas el tema del projecte és lliure i la metodologia de treball serà diferent al primer exercici. En primer lloc, l'alumne ha de presentar una memòria amb  la que es pretén fer un treball previ de conceptualització que ha d’incloure una sinopsi i previsió de possibles temàtiques sobre les que es vol reflexionar, la metodologia de treball, tècnica fotogràfica que es farà servir, etc, tot acompanyat de referencies visuals, autors referencials i bibliografia.

La segona part és, per descomptat, la sèrie fotogràfica que en aquest cas s’haurà de presentar al final del curs i en format llibre o publicació.

Recomanacions

 • No són obligatoris coneixements ni pràctics, ni teòrics, en l’àmbit fotogràfic.

 • Es recomana tenir accés a un aparell o càmera fotogràfica. S’estimularà a l’alumne en l’ús d’un aparell específicament fotogràfic per provar d’assolir coneixements addicionals en la pràctica fotogràfica.

 

  Informació

  Codi
  105756
  Crèdits
  6
  Curs
  4
  Semestre
  2
  Professorat
  Idioma
  Català
  Espanyol
  Anglès