Projecte fotogràfic

Aquesta assignatura es centra en el procés de creació fotogràfica: de la idea al projecte acabat en format llibre a partir d'una proposta per part dels alumnes en l'àmbit grupal de la realització d'un projecte fotogràfic ha elaborar individualment. 

Objectius formatius

  1. Comprensió del dispositiu fotogràfic des del punt de vista del creador d’imatges.
  2. Capacitar a l'alumne a desenvolupar projectes fotogràfics, seguint els processos de realització  adients.
  3. Aprendre a desenvolupar les mateixes idees, de forma activa i independent durant el procés de creació, producció i edició d’imatges fotogràfiques.
  4. Desenvolupar la capacitat de l’alumne per trobar un sistema organitzatiu que permeti portar a fi un projecte de grup.
  5. Augmentar els coneixements d’historiografia així com les propostes d’altres autors passats i presents des de la perspectiva del projecte propi.
  6. Aprofundir en el format narratiu del llibre fotogràfic.
  7. Atansar a l'estudiant a una carrera professional com a creador visual vinculat al món del disseny i de l'art contemporani.
  8. Perfeccionament de la tècnica en les fases de preproducció, producció, post-producció i edició.

 

Informació

Codi
105756
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
2
Idioma
Català