Projecte fotogràfic

La finalitat de l’assignatura és apropar l’alumne a la fotografia com a llenguatge creatiu, crític i contemporani i destacar les característiques pròpies del medi per narrar histories.

Partint de material de context i referencia, l’assignatura es fonamentarà primordialment en el desenvolupament pràctic de dos treballs fotogràfics i els debats que es fomentin al llarg de les diverses sessions d’anàlisi.

- Descarrega la guia docent

 

  Informació

  Codi
  105756
  Crèdits
  6
  Curs
  4
  Semestre
  2
  Professorat
  Idioma
  Català
  Espanyol
  Anglès