EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projecte fotogràfic

Guia docent

Codi

105756

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

E I N A