Modelat d'objectes

La tècnica informàtica en el disseny de producte ha esdevingut una eina imprescindible tant per el dissenyador com per al receptor del projecte.

El coneixement de programes de modelat per part del dissenyador ens aporta la possibilitat d’estudiar els volums i superfícies d’un disseny, prèviament a la fabricació d’un prototip o maqueta.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
200663
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol