EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Mobiliari i contract

Guia Docent

Al llarg de l’assignatura ens proposem seguir el procés per dissenyar una peça de mobiliari orientat al canal contract. Per fer-ho haurem d’entendre bé què vol dir contract i quines necessitats concretes tenen el mobles per aquest tipus d’ús. També intentarém posar-nos a la pell dels diferents actors que intervenen en un projecte contract ( Dissenyador / Prescriptor / Empresari )

Objectius formatius

Codi

105718

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Adrià Guiu
Llengües

Català

Prerequisits

Fer un recull d’imatges de referència de projectes contract, per poder analitzar quins son el factors comúns en ells.

Tenir una noció dels preus de mercat en mobilairi. Per fer-ho recomano pàgines com www.domesticoshop.com www.koduz.com www.kavehome.com

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Projecte de Recerca 25%

S’evaluarà la capacitat d’anàlisis de l’encarreg ( fer-se les preguntes correctes )

Quantitat i qualitat de la infromació recabada

Capacitat d’organització de la informació i extracció de conclusions.

Ideació i creativitat 25%

Habilitat per donar solucions als requeriments que surgeixin del projecte de recerca.

Testeig i definició 50%

Esboços, maquetes i prototips per testeijar que les solucions del procés d’ideació son correctes.

Presentació final del producte. Proto o maqueta a escala i detalls formals i tècinics rellevants

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A