Materials i tècniques de construcció

Objectius

Entendre l’espai a través dels materials que el conformen i de les tècniques constructives utilitzades per resoldre’l.

Aprendre quin material o grup de materials utilitzar, en relació a les seves propietats, al seu procés d’ús, atenent a aspectes com la durabilitat, eficiència i sostenibilitat.

Entendre quina tecnologia comporta la utilització d’uns materials o d’altres

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
200662
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català