EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Materials i Tècniques de Construcció

Guia docent

Codi

200662

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Castellà Català

E I N A