EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Materials i Tècniques de Construcció

Guia docent

Codi

200662

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

E I N A