Maquetes i prototips - Gràfic

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix els conceptes bàsics sobre els materials i les tecnologies que es poden utilitzar i, una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció de maquetes dins del context del disseny. Aquestes dues àrees es complementen amb el fet de dibuixar, a l'hora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny.

Durant el curs es treballaran diferents tipologies de maquetes, que ens ajudaran a desenvolupar el projecte i a presentar-lo respectivament:

  • Les maquetes de treball que es realitzen amb materials efímers i són de ràpida execució, es fan servir com a eina de treball dins del procés de disseny d'un projecte i permeten: expressar conceptes, treballar les idees, les proporcions o les formes d'una manera eficaç.
  • Les maquetes de presentació que es duen a terme amb materials d'una certa qualitat serveixen per representar de forma descriptiva un projecte quan es dona per finalitzada la fase de conceptualització i formalització. És una representació molt fidel a la producció final, la fase prèvia a produïr amb maquinària professional.
     

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat