Maquetes i prototips - Creació visual

Maquetes i prototips és una assignatura  de caràcter principalment pràctic on l’exploració i l’experimentació, tant amb els materials com els conceptes derivats de la pròpia pràctica, duran a l’alumne a repensar els límits de l’art i del disseny contemporanis.  Es convida a l’alumne a transitar, desenvolupar, projectar i executar idees on la transversalitat i l’ambigüitat permetin a cadascú, anar trobant la seva pròpia singularitat. 

Objectius formatius

L’assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix conceptes bàsics sobre els materials i tecnologies que es poden utilitzar, i una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció i postproducció.

L’objectiu principal és desenvolupar l’hàbit creatiu mitjançant l’experimentació, ser capaç de projectar idees, descriure-les materialment a diferents escales, i afavorir la reflexió accentuant una mirada reflexiva sobre el nostre entorn immediat.

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat