Maquetes i prototips - Creació visual

Maquetes i prototips de creació visual és una assignatura de caràcter pràctic on l’exploració i l’experimentació, tant amb els materials emprats com els conceptes derivats de la pròpia pràctica, duran a l’alumne a repensar els límits de l’art i del disseny contemporani. Es convida a l’alumne a transitar, desenvolupar, projectar i executar idees on la transversalitat permetin a cadascú, anar trobant la seva pròpia singularitat.

El contingut de l’assignatura és un recorregut teòric i pràctic dels materials i de les idees, amb els que l’alumne pot establir-hi un diàleg. Al llarg del curs, l’alumne haurà de desenvolupar la capacitat de fer tangibles les seves idees tot projectant-les a través de la maqueta i el prototip.

L’alumne haurà de participar d’una manera activa: cultivar el debat, assumir riscos, la reflexió conjunta, així com també reconèixer el marc teòric i pràctic dels processos creatius emprats .

L’objectiu principal és desenvolupar l’hàbit creatiu mitjançant l’experimentació, ser capaç de projectar idees, descriure-les materialment i a diferents escales, i afavorir la reflexió a partir de l’entorn proper.

Durant el curs és treballaran dues tipologies de maquetes, combinant materials efímers i de ràpida manipulació amb d’altres d’execució i tècniques que requereixen més temps i reflexió.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat