Laboratoris de creació 2 - Llum

En aquest laboratori de creació treballarem la llum com a element mediador entre l’observador i l’escena i la llum com a font d’experiències. A través de tocar i treballar amb diferents fonts de llum descobrirem com pot esdevenir objecte o matèria en funció de com la treballem i la seva aplicació.

En aquestes 9 setmanes descobrirem de manera pràctica com la llum pot transformar qualsevol projecte, sensació o percepció i com la podem incorporar en els dissenys de les diferents disciplines treballant-la com un material més a projectar i definir en qualsevol projecte de disseny.

Treballarem dos blocs, el primer és la il·luminació d’espais de manera experimental i seguidament analitzarem i treballarem el concepte de light Art i de la llum com a material principal per crear peces o instal·lacions artístiques

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
106070
Crèdits
3
Curs
3
Semestre
1
Professorat