Laboratoris de creació 2 - Llum

En aquest laboratori de creació treballarem la llum com a element mediador entre l’observador i l’escena o objecte observat. A través de tocar i treballar amb diferents fonts de llum descobrirem com pot esdevenir objecte o matèria en funció de com la treballem i la seva aplicació. En aquestes 9 setmanes descobrirem de manera pràctica com la llum pot transformar qualsevol projecte, sensació o percepció i com la podem incorporar en els dissenys de les diferents disciplines treballant-la com un material més a projectar i definir en qualsevol projecte de disseny. 

Treballarem dos blocs, el primer és la il·luminació dels jardins, espais exteriors i seguidament analitzarem i treballarem el concepte de light Art.

Objectius Formatius

  • Entendre la relació entre l’observador i l‘objecte observat i com la llum construeix aquesta relació i la pot modificar
  • Treballar la llum com a configuradora d’espais, atmosferes i sensacions
  • Ser capaç d’analitzar el paper de la llum en qualsevol disseny 
  • Entrenar l’ull per començar a mirar en comptes de veure.

Informació

Codi
106070
Crèdits
3
Curs
3
Semestre
1
Professorat