Laboratoris de creació 1 - Llum

En aquest laboratori de creació treballarem la llum com a element mediador entre l’observador i l’escena o objecte observat. A través de tocar i treballar amb diferents fonts de llum descobrirem com pot esdevenir objecte o matèria en funció de com la treballem i la seva aplicació. En aquestes 9 setmanes descobrirem de manera pràctica com la llum pot transformar qualsevol projecte, sensació o percepció i com la podem incorporar en els dissenys de les diferents disciplines treballant-la com un material més a projectar i definir en qualsevol projecte de disseny. 

Per tal de ordenar l’experiència construirem una caixa negre que esdevindran els diferents camps d’experimentació on capturar la llum en cada pràctica, treballarem l’objecte el seu disseny, il·luminació i reflex per tal de distorsionar la realitat i construir una visió concreta

Objectius Formatius

  • Entendre la relació entre l’observador i l‘objecte observat i com la llum construeix aquesta relació i la pot modificar
  • Treballar la llum com a configuradora d’espais, atmosferes i sensacions
  • Ser capaç d’analitzar el paper de la llum en qualsevol disseny 
  • Entrenar l’ull per començar a mirar en comptes de veure.


 


 

Informació

Codi
106069
Crèdits
3
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català