EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Laboratoris de creació - Taller d’arts visuals

Guia docent

Codi

105760

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
  • Anna Dot
Llengües

Català

E I N A