EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Laboratoris de creació - Fotografia i direcció d’art

Guia docent

Codi

105760

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

E I N A