Laboratoris de creació 2 - Materials

L'ascens de l'home com a ésser viu i racional està marcat per una contínua conquesta sobre els materials que fa servir en el seu què fer diari.

Els materials constitueixen i fomen part del nostre entorn de vida, els hi donem formes, els treballem, els utilitzem. Quines són les seves propietats? Quin és el procés que ens porta de la matèria al material?

Vivim un període històric en el que les noves propietats dels materials i els nous materials obren un gran ventall de possibilitats i oportunitats en el disseny i desenvolupament d'un projecte o producte, que faran que aquest sigui diferenciable i d'alt valor afegit al mercat.

Però no només la funicionalitat i l'eficàcia d'un producte o projecte determinarà el seu "èxit", s'haurà de tenir en compte el seu costat intangible, les seves propietats emocionals, basades en les propietats tècniques i sensorials, doncs els materials avui en dia poden generar interaccions amb l'usuari, ser autònoms o fins i tot crèixer i morir.

La tasca del dissenyador no ha de tractar simplement de trobar altres usos per a cada material nou que es desenvolupa, sinó que ha de centrar-se en projectar i sintetitzar els materials més adequats per als nous requeriments que es donen en el món del disseny,

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
106070
Crèdits
3
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Espanyol