Laboratoris de creació 2 - Materials

L'ascens de la humanitat com a éssers vius i racionals està marcat per una contínua conquesta sobre els materials que fa servir en el seu què fer diari.

Constitueixen i formen part del nostre entorn de vida, els hi donem forma, als treballem, els utilitzem. Quines són les seves propietats? Quin és el procés que ens porta de la matèria al material?

La matèria no és només allò que ocupa un lloc en l'espai; que té una energia mesurable; que està subjecte a canvis en el temps i a interaccions amb aparells de mesura... Els materials avui en dia poden generar interaccions amb l'usuari intangibles, ser autònoms, o fins i tot créixer i morir.

La nostra tasca no tracta simplement de trobar altres usos per a cada material nou que es desenvolupa, sinó que ha de centrar-se en projectar i sintetitzar els materials més adequats per als nous requeriments que es donen en el món del disseny.

Objectius formatius

  • Estudiar el desenvolupament i innovació dels materials, passant del material tradicional a l’ultramaterial, i com la innovació dels materials canvia el món a través del disseny.
  • Conèixer les normes específiques lligades a les propietats mecàniques, químiques o tèrmiques de cada material. Aquestes normes guiaran als dissenyadors per a l’elecció d’un material o altre durant l’elaboració d’un projecte de disseny.
  • Aprendre els principis físics, químics que regeixen aquestes normes i com s’aplicaran a estructures naturals, vegetals o animals. D’aquesta manera innovar amb materials nous o reinventar amb materials existents ha de ser una decisió lligat al disseny en si mateix i no un efecte de moda.
  • Experimentar amb el material com a eina principal i primera del procés de disseny.
  • Proporcionar a l’estudiant la capacitat d’entendre els materials no com una conseqüència final del procediment projectual sinó com un instrument a poder incorporar en la primera etapa del procés, ja sigui com a mètode d’exploració d’idees o bé com a premissa del projecte.

Informació

Codi
106070
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Espanyol