Investigació en disseny

La investigació en disseny es pot estudiar com un conjunt de pràctiques per al desenvolupament del coneixement, i la seva transferència a la societat. D'acord amb aquesta premissa ens aproximarem als orígens, tendències i possibilitats de futur de la investigació, i també a l’exploració dels territoris on es desenvolupa recerca avui en dia. 

Durant el curs ens familiaritzarem amb els formats i les converses habituals en el sector de la recerca, posant èmfasi al conjunt de recursos propis de la recerca en disseny, participarem en dues investigacions en curs, i explorarem una línia de recerca pròpia, aproximant-nos als interessos de cadascun dels estudiants.

Si bé fa vint anys es considerava que la investigació en disseny estava a les beceroles del seu recorregut acadèmic, actualment podem afirmar que ja està en plena adolescència, amb les queixes i la descoberta de llibertats que això comporta.


Objectius formatius

  • Conèixer i fer ús dels diferents formats de publicació d’investigacions en disseny
  • Reconèixer i establir un posicionament crític vers l’ús de metodologies quantitatives, qualitatives i mètodes mixtes en la recerca
  • Assolir autonomia en la detecció de necessitats de treball d’investigació en disseny
  • Assistir i/o participar en un congrés durant el curs acadèmic
  • Llegir i conversar sobre un mínim de tres llibres i tres articles durant el curs
  • Estar al dia de l’agenda d’activitats relacionades amb la investigació i el disseny
     

Informació

Codi
105753
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Anglès