Investigació en disseny

La investigació en disseny es pot estudiar com un conjunt de pràctiques per al desenvolupament del coneixement, i la seva transferència a la societat. D'acord amb aquesta premissa ens aproximarem als orígens, tendències i possibilitats de futur de la investigació, i també a l’exploració dels territoris on es desenvolupa recerca avui en dia. Durant el curs ens familiaritzarem amb els formats i les converses habituals en el sector de la recerca, posant èmfasi al conjunt de recursos propis de la recerca en disseny.

Si bé fa vint anys es considerava que la investigació en disseny es trobava a les beceroles del seu recorregut acadèmic, actualment podem considerar que ja està en plena adolescència, amb les queixes i la descoberta de llibertats que això comporta.

Objectius formatius

  • Conèixer i fer ús dels diferents formats de publicació d’investigacions en disseny
  • Reconèixer i establir un posicionament crític vers l’ús de metodologies quantitatives, qualitatives i mètodes mixtes en la recerca
  • Assolir autonomia en la detecció de necessitats de treball d’investigació en disseny
  • Assistir i/o participar en un congrés durant el curs acadèmic
  • Llegir i conversar sobre un mínim de tres llibres i tres articles durant el curs
  • Estar al dia de l’agenda d’activitats relacionades amb la investigació i el disseny

Informació

Codi
105753
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Anglès