Investigació en disseny

L'assignatura Investigació en Disseny aborda l'estudi en profunditat dels materials, amb un focus especial en nanomaterials, materials intel·ligents, biomaterials i, particularment, en materials lignocel·lulòsics. Aquesta exploració s'inclou dins del marc de la història i cultura dels materials, la classificació d’aquests, la sensorialitat i el debat crític sobre la producció de materials. Un tema central serà la col·laboració amb altres éssers vius, com bacteris i micelis, amb la inclusió de ciències socials com l’antropologia i conceptes com Social Life of Materials i Rewilding Materials.

Es fomentarà l'ús del disseny especulatiu com a eina per a la visió crítica del disseny. La sostenibilitat i la gestió de residus també seran temes centrals.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105753
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Anglès