EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Introducció a la Fotografia

L’ús de la fotografia com a eina de treball és, a dia d’avui, imprescindible en qualsevol àmbit del disseny; tant sigui en la seva vessant generativa com en l’edició de material, la fotografia és un recurs fonamental.

L’assignatura dota l’estudiant dels coneixements bàsics per tal de comprendre el dispositiu fotogràfic en tot el seu espectre i posa tota l’atenció tant en la producció fotogràfica com en l’acostament historiogràfic.

L’alumne aprèn el funcionament bàsic de la càmera i del programa d’edició i processat Photoshop, així com les repercussions que la tècnica té en la imatge. L’estudiant és introduït als processos de preproducció, producció i postproducció i d’introducció a la història de la fotografia. Tot plegat permetent-li una relació fluïda i competent amb el medi.

Codi

200660

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Continguts de l’assignatura

Coneixements tècnics

Coneixements històrics

Competències projectuals

Metodologia docent i activitats formatives

Avaluació

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

Programació de l'assignatura

El programa es desenvolupa amb la realització d'una sèrie d'exercicis per posar en pràctica els diferents elements del llenguatge fotogràfic i conceptes. El contingut de les classes teòriques serveix per contextualitzar els exercicis segons la tècnica i la teoria de la fotografia:

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competències transversals

E I N A