Disseny d'espais de treball

Working Enviroment (WE) 

L'entorn laboral ha canviat, fruit de la naturalesa econòmica, tecnològica, política i social de l'estat contemporani. Cal doncs, establir-se en aquest marc per accedir als valors, les ètiques i les formes que l'estructuren i poder operar. 

WORKING environment (WE) és un curs d'investigació i projectes de disseny d'interiors que opera tenint en compte l'actitud que interessa establir en els WE, a través del treball amb l'espai, el qüestionament de la realitat dels espais i la posada en crisi, així com els nous marcs de relació i convivència laboral entre el jo, la col·lectivitat i la naturalesa del treball. 

WE és d'altra banda un esforç en entendre i apropar WE, we, nosaltres, la persona, com el veritable punt d'atenció sobre el discurs de la definició de l'espai de treball, lluny de models teòrics amb incidències tangencials o argumentacions poc oportunes. 

PD: WE no s'acostarà als camps de treball o enviroments vinculats a l'agricultura, la manufactura, la mineria o altres indústries. Sent igualment llocs que sota el títol WORKING ENVIROMENTS quedarien subscrits a la naturalesa ia la responsabilitat de definició i revisió. 

Objectius formatius

Els objectius a aconseguir pretenen d'una banda apropar la temàtica i l'exercici del 

projecte sobre WORKING Enviroment a la responsabilitat del disseny d'interiors, i d'altra banda practicar-se en estratègies metodològiques que assenteixen no només els coneixements sinó les actituds propedèutiques per al'exercici del projecte en constant recerca. 

01_FER DE LA REALITAT UN CONEIXEMENT "Tot coneixement és representatiu. Prendre coneixement d'una realitat consisteix a elaborar una representació d'ella, de manera que el realment aprehès en el coneixement no és la cosa en si mateixa, sinó la representació de la cosa que hem elaborat ". Pilar Blanco 

A través de WI exercitarem la mirada i la representació per poder plantejar un marc des exercitar amb el disseny. 

02_TREBALLAR DES DE LA INQUIETUD "El creatiu és, per principi i sobretot, un inquiet obert a la vida, un cervell excitat per la transformació del que existeix". ("Pensa, és lliure", Planeta, 2009). 

Treballar des de la inquietud és treballar des de la capacitat de preguntar tant a les teves percepcions com als teus somnis i com deia el publicista Joaquín Lorente, aquesta capacitat de reinterpretar que sorgeix de la inquietud de la pregunta, fa ser creatiu. L'actitud és la que forja l'esperit creatiu i la capacitat d'exploració. Aquesta és la veritable capacitació. 

03_ACTUAR SOBRE COMPORTAMENTS Iniciar el treball del projecte des dels comportaments, suposa treballar de dins cap a fora, de l'habitant a la definició del marc habitat i habilitat. Després d'aquest recorregut, la necessitat ve per traçar un camí crític en l'altre sentit on s'avaluï el caràcter identitari entre els agents que donen forma a l'ecosistema. 

04_EL PROJECTAR NO S'ACABARÀ "La inspiració sempre m'agafa treballant". Pablo Picasso 

El projecte requereix d'una constància pròpia d'un exercici que no té límits ni espacials ni temporals i que funciona per acumulació. 

"És una mica extravagant haver treballat tant. El treball no és un càstig, ¡treballar és respirar! Respirar és una funció extraordinàriament regular: ni massa fort, ni massa suau, però constantment. Hi ha constància en l'adverbi "constantment". La constància és una definició de la vida. La constància és natural, productiva-noció que implica el temps i la durada-. Cal ser modest per ser constant. Constància implica perseverança. És una palanca de producció. Però és un testimoni de coratge-entenent el coratge com una força interior que qualifica la naturalesa de l'existència-". Le Corbusier 


Entorns

Dins dels WORKING ENVIROMENTS aquest curs ha triat establir al voltant de tres entorns contemporanis que afecten a la definició de WE: 

PLEASE DO NOT DISTURBE! Entorns de concentració.
¿AIXÒ ÉS VIDA? Entorns dicotòmics. Treball i vida, junts però no barrejats. 

HERE I AM Entorns d'autonomia. Des del model "Official office" fins al model "Nomadic worksphere". 

 

 

 

Informació

Codi
105722
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
1
Idioma
Català