Disseny d'espais de treball

La ciutat ha anat acollint una varietat cada cop més àmplia d'activitats humanes, convertint-se en un hàbitat complex que respon a múltiples necessitats, moltes lligades entre si. Els espais de treball, una funció, com moltes altres, inicialment domèstica, s'han transformat en un dels teixits més importants, donant lloc a un ventall extens de tipologies. Tot i això, sobretot a partir de la pandèmia, la casa ha tornat a transformar-se en un lloc habitual de treball, donant lloc a una complementarietat espacial que posa sobre la taula noves condicions a què el disseny pot i ha d'atendre.

L'assignatura reconeix aquest context aproximant-se a través d'una sèrie de casos d'estudi, recollits per part del professor, mostrats i explicats a classe, els quals s'analitzaran i es discutiran per oferir una base de treball per als projectes que es duran a terme durant el curs.

- Desarrega la guia docent

 

 

 

Informació

Codi
105722
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català