Disseny d'espais domèstics

Disseny d’Espais Domèstics és una assignatura optativa de quart curs, obligatòria pels alumnes que volen obtenir la menció de Disseny d’Espais i es centra en l’estudi dels interiors domèstics.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105720
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català