EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Interiorisme d'Espais Comercials

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Disseny d'espais comercials

Codi

200692

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Llengües

Castellà Català

E I N A