Representacions digitals aplicades al disseny de text i imatge

Objectius

El domini de les eines informàtiques ha esdevingut essencial per a la pràctica del disseny i és necessari mantenir-se al dia dels principals softwares que s’utilitzen en aquesta professió. L’objectiu de l’assignatura és plantejar els punts de comunió i les arestes de distanciament entre els programes d’edició, il·lustració i retoc fotogràfic.

S’impartiran aquells coneixements necessaris per a que l’alumne pugui formalitzar un concepte, triant el procés de treball i les aplicacions informàtiques tant en paper com en suport digital.

Objectius formatius

Potenciar l’assimilació de conceptes comuns a totes les plataformes informàtiques i l’enteniment de la tecnologia com una eina i no com un objectiu.

Veure els recursos que ens proporciona cada programa per solucionar la problemàtica visual que ens presenti cada projecte.

Informació

Codi
105734
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol