Representacions digitals aplicades al disseny de text i imatge

El domini de les eines informàtiques ha esdevingut essencial per a la pràctica del disseny. Ja no és un mèrit sinó un requisit. És necessari mantenir-se al dia dels principals softwares que s'utilitzen en aquesta professió.

Confrontació de les opcions tècniques de cada programa (edició de text, il·lustració i retoc fotogràfic) i la relació simbiòtica que existeix entre ells, emfatitzant les compatibilitats i la convivència entre els programes de manera teòrica i pràctica.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105734
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol