Representacions digitals aplicades al disseny d’espai i volum

Objectius

L’eina informàtica ha esdevingut una eina tècnica essencial per al dissenyador, i el mercat li exigeix un ús àgil i fiable en diferents programes i sistemes operatius, per tant es plantegen els següents objectius formatius:

Objectius formatius

ESPAI:

L’objectiu en aquestes sessions de l’assignatura és poder assolir la capacitat de representar i presentar un espai amb mitjans informàtics. Aquest simple enunciat comporta el domini de C.A.D. en 2D i el 3dStudio Max en modelat 3D i renderitzacions amb VRAY.

VOLUM:

L’objectiu en aquestes sessions de l’assignatura és poder assolir la capacitat de representar i presentar volums a partir de mitjans informàtics. Aquest simple enunciat comporta el domini de C.A.D. en 2D i 3D amb SolidWorks i renderitzacions amb Keyshot64 i VRAY.

OBJECTIUS COMUNS:

  • La capacitat d’assolir el treball i les operacions principals del programes, AutoCad 2015, 3DStudio Max, SolidWorks, Keyshot i VRAY a més de l'ús de Adobe Photoshop per el sketching y postproducció d’imatges.
  • Assolir els coneixements necessaris per realitzar originals a partir del treball informàtic, ja sigui la realització de planells, maquetes tridimensionals, prototips funcionals, etc.
  • Dominar els recursos gràfics propis dels programes per la representació de planells amb intencionalitat comunicativa.
  • Controlar les extensions dels arxius dels programes treballats i les relacions d’exportació i importació per el treball creuat entre els mateixos i d’altres programes.
  • Assolir capacitat de treball a escala amb l’aplicació de les unitats de mesura correctes per cada cas concret.
  • La capacitat de realitzar imatges fotorealistes, de qualitat mitjançant l’aplicació de materials, càmeres, esquemes d’il·luminació, etc…
  • La motivació per la qualitat del treball, l’ordre en la organització d’arxius i presentació de treballs de disseny.
  • Entendre la importància de treballar amb programes informàtics els projectes de disseny.

 

Aquesta assignatura s’imparteix en: Català, Castellà

 

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà

Informació

Codi
105735
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
David Chevalier
Idioma
Català
Espanyol