Infografia i visualització de dades

Infografia és comunicar visualment. Els nord-americans, pioners en infografia al món, segueixen definint-la com la ciència de fer gràfics informatius. Per a l’escola d’infografia de Barcelona i a la Universidad de Navarra, pioners a Europa, l’ infografia era un gran gènere periodístic nou, allà pels anys noranta, capaç d’explicar els JJOO de Barcelona i les guerres del Golf com mai s’havia fet en cap esdeveniment semblant. Ara, actualment, fer infografia és comunicar i explicar visualment qualsevol tema, en qualsevol àmbit, amb tecnologia transversal, la qual cosa és un immens recurs de present/futur i inesgotable donada la prioritat en la visualització de qualsevol tipus d’informació i la universalitat que aporten internet i les xarxes.

Els estudiants de disseny amb el seu gran bagatge de coneixements visuals i estètics tenen molt de guanyat per treballar i aprendre infografia. I, finalment, la branca més jove de la infografia: la visualització de dades VD (Big Data, gran volumen de dades); ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu en el món de les empreses, públiques i privades, on cada cop és més requerida.

EINA te cura de que els seus alumnes puguin estudiar infografia en els seus graus, i amb una trajectòria que ha resultat en once premis europeus professionals al llarg dels sis darrers cursos.

Es tracta de capacitar l'estudiant per a comunicar visualment, i per tant, poder crear diferents tipologies, tant d'infografia clàssica com de visualització de dades (VD-Big Data), per a tenir una poderosa eina comunicativa que implementi qualsevol feina de disseny transversalment, tant en el món editorial com per a empresa, màrqueting de continguts, i xarxes socials, en 2D i on-line. Per aproximar-se a aquesta eina s’estudiaran tècniques de comunicació/informació, aplicació específica dels recursos gràfics i estètics del disseny, darreres tecnologies, aps, i molt especialment en visualització de Dades, una aproximació a programes fundamentals, com ara Tableau.

Objectius formatius

  • Familiaritzar-se amb les darreres tendències infogràfiques/VD
  • Programar, ordenar, jerarquitzar i sintetitzar qualsevol informació
  • Capacitat de traducció a visual de qualsevol informació, escrita, oral o visual
  • Tenir una base teòrica, reflexiva i analítica per programar qualsevol tipus de gràfic
  • Dominar la síntesi, tant redaccional com visual
  • Conèixer les darreres eines, tècnologies, apps i recursos gràfics per a fer infografia/VD
  • Capacitat de fer infografia transversal: gràfics informatius, d’empresa, webs, blocs i xarxes
  • Criteri per programar la més adequada tipologia infogràfica per a cada cas
  • Treballar gràfics estàtics, animats i interactius
  • Contemplar la Infografia/Vd com una eina important per incrementar el perfil professional

Informació

Codi
105725
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol