Imatge en moviment

  • Fonamentar els principis bàsics del llenguatge audiovisual.
  • Desenvolupar una mirada analítica i crítica; aprofundir en referents i exemples històrics per conèixer l’evolució del llenguatge audiovisual i les seves tècniques.
  • Introduir els fonaments creatius i pràctics de la postproducció audiovisual en programes d’edició no lineals.
  • Mostrar els diferents processos que es duen a terme en la fase de postproducció.
  • Executar exercicis pràctics per la familiarització amb el software d’edició i postproducció.
  • Crear peces pròpies a partir dels coneixements impartits a classe.

L’objectiu principal de l’assignatura és introduir els alumnes en la pràctica del muntatge i la postproducció audiovisual. L’enfoc és pràctic-analític: per una banda s’analitzaran els conceptes bàsics que formulen el llenguatge audiovisual i es farà un repàs històric de les principals transformacions d’aquest. Per altra banda, els alumnes experimentaran el muntatge de forma pràctica a partir de materials en brut de diversos àmbits amb el que hauran d’executar exercicis pràctics. També es crearan peces propies a partir de found footage o material que el propi alumne aporti, amb la voluntat d’aplicar els conceptes treballats sobre alguna temàtica que l’alumne vulgui explorar.

Informació

Codi
105739
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat