EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Il·lustració

Guia docent

Codi

105759

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Anglès Castellà

E I N A