Il·lustració

Què és la Il·lustració? Segons el diccionari RAE deriva del llatií: illustrare

Donar llum, il·luminar (a l'enteniment) / instruit, civilizer / Aclarir (un punt o matèria) / Adornar. Il·lustrar és comunicar visualment: idees, conceptes, actituds, ambients. Comunicar en aquest cas és ajudar a explicar històries dirgidas a públics concrets i específics. La gran diferència de la il·lustració i les belles arts: en la majoria dels casos el/la il·lustrador/a està treballant per resoldre problemes aliens com a respostes a encàrrecs formulats per clients.

La Il·lustració ajuda a entendre un text, producte o acte/esdeveniment. Ajuda a atreure l'atenció d'un públic. Pot ser també una imatge que ajuda a considerar un altre punt de vista sobre un tema concret.

Aquesta assignatura té una orientació professional i pràctica, enfocada a ajudar a cada estudiant a entendre com enfrontar i respondre visualment a projectes professionals (la majoria basats en encàrrecs reals) i al mateix temps fomentar la recerca de la seva veu visual personal.

Pel que fa a la presencialitat de les classes: en principi totes les classes seran presencials amb les mesures de seguretat i protocol establertes. Es faran els canvis necessaris en cas de necessitar adaptar-se a una situació de pandèmia com la que hem viscut de març a juny 2020.

Objectius formatius

Els objectius de l'assignatura són:/p>

  • Desenvolupar projectes concrets en un temps de lliurament determinat aportant resolucions conceptuals, tècniques, formals, etc. a partir d'una demanda i d'uns requeriments de client simulats o reals.
  • Aprendre sobre la col·laboració entre disciplines. Com i quan encarregar un projecte a un il·lustrador, com escollir-lo i com preparar un briefing. Desenvolupar capacitats d'anàlisi, detectar els problemes d'aplicació d'il·lustració i aportar solucions alternatives. Treballar de manera individual i ocasionalment en equips de 2 o més persones.
  • Fer un repàs general de la història de la il·lustració i algunes de les seves grans figures.
  • Fomentar l'esperit de síntesi de continguts escrits (en el cas dels projectes per a premsa), considerant els seus requeriments conceptuals dins el context d'uns mitjans de comunicació concrets. L'estudiant haurà de aconseguir capacitats d'exposició i raonament (de forma oral i / o escrita) dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball.
  • Fer un repàs de la història de la il·lustració i algunes de les seves grans figures.

Informació

Codi
105759
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Espanyol
Anglès