EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Il·luminació d’espais

L’assignatura col·locarà a l’estudiant en la tesitura d’aprendre a il·luminar un espai tenint en compte la funció i el desig. Entendre la llum a través de la percepció sensual que en tenim, i d’una lectura emotiva, ens portarà a construir un relat.

Codi

105726

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

Llum diürna i llum nocturna: com canvien els colors, els objectes i els espais amb la intensitat i el to cromàtic de la llum? Com afecten els filtres i les ombres?

Llum arquitectònica: com aprofitar els recursos arquitectònics per il·luminar un espai? Quins efectes podem aconseguir i quina oportunitat tenen en la funció de l'espai? Un barret, depenent del teixit o de la trama amb el que estigui fet, pot canviar el color de la pell, la intenció d'una mirada... el mateix passa amb una pèrgola i amb una pantalla de làmpada. La llum artificial com a contrapunt de diàleg i com a generador de noves expectatives.

L’objecte emissor i receptor de llum: Quan és adequat que hi hagi un objecte generador de llum (una làmpada) i quin serà el receptor. Quin diàleg s’establirà amb l'espai i amb l'usuari. La llum en un espai tancat i en un espai obert.

Metodologia docent i activitats formatives

Es faran treballs consecutius setmanals durant tot el curs que s'hauran de portar a classe per exposar, discutir i corregir. Aquests treballs partiran de l'observació pròpia o d'indicacions que farà el professor sobre quadres de pintura, texts literaris, pel·lícules o imatges publicitàries. Els treballs podran ser maquetes, prototips, text escrit o dibuix de representació, depenent del treball. També es faran, alternativament, projectes d'il·luminació d'algun espai comú com pot ser el hall d'un hotel, o l'entrada d'un edifici públic. Així com d'un espai exterior i d'un espai particular i intim (un habitatge o un restaurant). Aquests treballs, a més de text i dibuix de representació, hauran d'estar explicats amb un programa de dibuix tècnic.

E I N A