Disseny a Catalunya

“Només els bàrbars no senten curiositat per saber d’on venen, com han arribat fins a on estan, a on sembla que van, si hi volen anar; i si és així, perquè, i si no, perquè no”. Isaiah Berlin

Disseny a Catalunya és una assignatura que vol redescobrir el medi local del disseny a través de la distribució de continguts, visites, exercicis i treballs. No es tracta tant d’insistir en els tòpics com de revisar-los i, si cal, desmuntar-los. S’insisteix, per tant, en la perspectiva crítica fonamentada en un millor coneixement dels temes. Malgrat s’atén de manera específica a les produccions locals, l’assignatura contempla permanentment  les altres localitats, les recepcions i els retorn i, en definitiva l’anàlisi comparativa amb la globalitat del fenomen del disseny.  La Història hi és present no només com a antecedent de continuïtat, sinó sovint per entendre les diferències i les ruptures amb l’actualitat. 

Objectius formatius

Els objectius formatius de l’assignatura són:

1. Desvetllar la curiositat i aprofundir en el reconeixement de l’entorn de la cultura del disseny local tot familiaritzant-se amb obres, creadors, esdeveniments, empreses i plataformes de mediació, tant històriques com actuals.

2. Proveir recursos, procediments, mètodes i models per l’estudi del disseny local i la seva relació amb el disseny global, tot posant de manifest el caràcter “construït” del relat històric i del discurs crític. 

3. Contribuir a la comprensió de les imatges i els objectes relacionats amb el disseny com a fets de cultura i apreciar-los en les seves relacions amb altres manifestacions artístiques i literàries, polítiques i científiques, socials i econòmiques, etc.

Aquests objectius es tradueixen en un programa que intenta satisfer tres demandes en relació a les competències del Grau de disseny. D’una banda, un millor coneixement de l’entorn facilita Aquests objectius es tradueixen en un programa que intenta satisfer tres demandes en relació a les competències del Grau de disseny. D’una banda, un millor coneixement de l’entorn facilita perfilar els propis interessos, la detecció d’oportunitats i, en definitiva, d’inserció en el medi, sigui professional o acadèmic. De l’altra, els coneixements d’història i crítica del disseny que s’han tractat en altres assignatures de forma més introductòria o generalista, es poden ampliar i concretar gràcies a un més fàcil accés a fonts que permet el tractament local i específic dels temes (entrevistes, documents, peces, etc.). Finalment, els continguts i experiències que proposa l’assignatura poden contribuir donar una perspectiva més transdisciplinar que partint del disseny contempli més globalment el fet cultural. 

 

 

Informació

Codi
105748
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català