Història de l’art i el disseny moderns

Objectius

Assignatura d’història el període estudiat de la qual es correspon amb una etapa clau de la cultura occidental: la de la industrialització i la consolidació de la modernitat com a model. Se seguirà un fil conductor cronològic que permetrà seguir l’evolució de les disciplines del disseny de l’art, tot lligant-les amb el seu context històric.

Objectius formatius

L’objectiu fonamental de l’assignatura és assolir un coneixement de la història del disseny, vinculada a l’evolució social i al debat artístic que permeti entendre l’origen de la disciplina i d’una sèrie de controvèrsies clau que afecten la nostre contemporàneitat.

Al final del curs l’estudiant serà capaç distingir els estils i les escoles principals del disseny i de l’art entre 1815 i 1945. Es desenvolupa la capacitat d’analitzar els productes de disseny o artístics característics d’un temps que posa les bases de la nostra cultura actual, en les seves dimensions ideològica i material.

Informació

Codi
200645
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès