Motion Graphics

Gràfica en moviment és una assignatura optativa de quart curs que pertany ala matèria de Processos del disseny i forma part dels crèdits que configuren la Menció de Disseny gràfic. 

Objectius formatius

Els objectius finals d’aquest curs són: 

  1. Dominar el llenguatge de la gràfica en moviment i el mitjà audiovisual
  2. Crear un arxiu de treballs amb prou qualitat perquè pugui ser mostrat a possibles entrevistes de feina i que hauria de reflectir un projecte integral de canal de TV.
  3. Crear professionals creatius, intel·ligents i segurs de si mateixos, que sàpiguen fer front a les diverses vicissituds d’aquesta professió mitjançant l’experimentació, la creativitat i l’impacte.

La classe és una experiència viva de superació personal, on l'alumne en exposar els seus treballs en públic, aprèn a través de la pràctica, tècniques per a una millor comunicació. 

També s'estimula l'autocrítica, i es desenvolupen habilitats, se superen vergonyes, s'aprèn a valorar la crítica d'altres, tot això contribueix a admetre mancances i virtuts personals. 

L'alumne rep sempre el suport i seguiment necessaris, per fer front a les diferents situacions, que es trobi en el món professional. A través de tècniques de "coaching" s'aconsegueix un suport que aporta seguretat i confiança en si mateix. 

 

 

Informació

Codi
105724
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol