Motion Graphics

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura

 

Informació

Codi
200688
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Llengües
Català
Espanyol
Àrea
Processos de disseny