Motion Graphics

Els Motion Graphics són un àmbit de disseny de naturalesa interdisciplinària que realitza missatges de comunicació visual en un espai temporal determinat, dotats d'estructura narrativa, necessaris per a resoldre i enriquir la comunicació humana.

Aquests missatges es formen a partir d'elements visuals, temporals i sonors que són articulats mitjançant el llenguatge cinematogràfic i s'apliquen en múltiples camps de la comunicació humana: artístic, cinema, TV, corporatiu, educatiu, interactiu etc.

L'assignatura guia a l'estudiant pels aspectes més importants dels Motion Graphics (naturalesa, llenguatge, metodologia, eines, tècniques, producció i aplicació) mitjançant el desenvolupament d'un projecte des de zero.

- Descarrega la guia docent

 

 

Informació

Codi
105724
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol