Gràfica aplicada a l'espai

El curs estudia la interrelació de el disseny gràfic amb el disseny d'interiors, el disseny industrial i l'arquitectura per tractar l'espai interior, exterior o urbà al voltant de tres enfocaments:

  • L'ambientació d'espais, la disciplina de el disseny que fa ús de recursos i estratègies visuals per dotar l'espai d'una atmosfera o un missatge concrets que complementa o modifica l'arquitectura.
  • La identitat visual aplicada a espais, la implicació de l'entorn en una idea o un missatge més ampli que s'estén més enllà de l'espai físic.
  • La informació en l'espai, la manera en què aquest actua com a suport per a la comprensió d'un discurs (exposicions) o de si mateix (senyalització).

Els continguts es desenvoluparan en format projecte pràctic.

- Descarrega la guía docent

Informació

Codi
105732
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
2
Professorat