Gràfica aplicada a l'espai

El curs estudia la interrelació de el disseny gràfic amb el disseny d'interiors, el disseny industrial i l'arquitectura per tractar l'espai interior, exterior o urbà al voltant de tres enfocaments:

 • L'ambientació d'espais, la disciplina de el disseny que fa ús de recursos i estratègies visuals per dotar l'espai d'una atmosfera o un missatge concrets que complementa o modifica l'arquitectura.
 • La identitat visual aplicada a espais, la implicació de l'entorn en una idea o un missatge més ampli que s'estén més enllà de l'espai físic.
 • La informació en l'espai, la manera en què aquest actua com a suport per a la comprensió d'un discurs (exposicions) o de si mateix (senyalització).

Els continguts es desenvoluparan en format projecte pràctic.

Objectius

Objectius formatius

 • Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i conceptualització de projectes gràfics.
 • Desenvolupament de la capacitat de dirigir l'aplicació d'un projecte gràfic complex.
 • Desenvolupament de la capacitat de planificar la producció d'un projecte gràfic.
 • Desenvolupament de la capacitat de comunicar una proposta per a un projecte gràfic.
 • Desenvolupament de la capacitat de comprensió d'espais per a l'aplicació de projectes gràfics.
 • Treball amb diferents escales.
 • Treball amb tipografia en l'espai.
 • Coneixement dels mitjans de representació propis de la gràfica en volum.
 • Coneixement dels processos de manipulat i reproducció gràfica sobre diferents tipus de suport.

Informació

Codi
105732
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
2