EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Fotografia

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Projecte fotogràfic

Codi

200687

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

E I N A