Equipament i context

El curs ofereix els instruments necessaris per aportar una visió general del paper del mobiliari urbà en la conformació de l’espai públic i alhora incorporar els criteris per desenvolupar un producte d’equipament urbà en el context d’un projecte d’espai públic. Complementàriament treballar les habilitats en la representació i comunicació d’un projecte de mobiliari urbà.

Els continguts de l’assignatura es desenvolupen en la primera part del curs amb una major dedicació a les tasques teòriques com són les conferències i l’anàlisi dels espai públics objecte d’estudi, complementat amb uns exercicis individuals d’estratègia d’intervenció en l’espai públic. A mida que el curs avança les sessions teòriques van perden pes i es destina més temps al taller i a les correccions de projectes.
Al llarg del curs es convida a diferents autors o representants d’empreses editores que presenten la seva experiència professional i, de forma puntual, es programa la visita a una empresa fabricant i editora de mobiliari urbà.
 

Objectius formatius

  • Formar a l’alumne en relació a aprendre a mirar i fer lectura de l’espai públic i conèixer la relació que es produeix entre els elements urbans i la ciutat tant des de la demanda que aquesta genera com per la capacitat d’aquells per a fer emergir nous espais i crear ciutat.
  • Analitzar com adaptar-se a uns espais de condicions específiques i familiaritzar-se amb els principis bàsics dels elements urbans en tant que producte.
     

Recomanacions

Els alumnes matriculats necessiten tenir coneixements i recursos de representació gràfica de projectes en dues i tres dimensions i diferents escales. Capaços de cercar fonts d’informació i desenvolupar treballs d’anàlisi de forma autònoma i en grup. Posseir una cultura visual que li  permeti valorar l’estètica i les qualitats de l’entorn públic.
 

Informació

Codi
105715
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Idioma
Català