Disseny web

En un món cada cop més digitalitzat, és fonamental mantenir-nos constantment actualitzats sobre les noves formes d'assolir els milions d'usuaris que estan al nostre abast, a només un clic o toc de les pantalles. Des de l ́arribada d ́Internet fa més de tres dècades, i amb l ́accés pràcticament permanent a la xarxa per part de la gran majoria d ́usuaris a nivell mundial, els dissenyadors hem de dominar i adaptar-nos a les noves vies d ́expressió i treball que no deixen de evolucionar.

Al segle XXI, dissenyar amb i per a la tecnologia s'ha tornat imprescindible per a qualsevol dissenyador/a, igual que per a altres disciplines i solucions que ofereix el disseny. La disciplina del disseny web ens ofereix l'oportunitat de portar la nostra creativitat a nivells inimaginables gràcies a la tecnologia, veient cada avenç tecnològic com una oportunitat tant creativa com de negoci.

En treballar als fonaments del disseny digital i en plantejar els projectes que es desenvoluparan al llarg d'aquesta assignatura, conceptes com la definició de l'arquitectura de continguts, el disseny de wireframes, la interfície de disseny (UI), l'experiència d'usuari (UX), el disseny web responsive i la usabilitat, aviat s'incorporaran al nostre vocabulari professional

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105736
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català