Disseny d’interfície i interacció digital

L'augment d'usuaris de dispositius mòbils i l'ús d'aplicacions digitals (App SmartPhone, SmartTV, domòtica de la llar i de l'automòbil, etc.) obre un mercat que requereix nous especialistes en disseny d'interfícies que reuneixin coneixements tècnics i funcionals per a aquest entorn.


 
Es requereix un perfil dual de dissenyador. No serà vàlid aquell qui és únicament 'print', que només traslladi solucions del mig imprès al digital, ni els informàtics, que tot i tenir els coneixements de programació no coneixen els recursos visuals de lectura ni de comunicació necessaris per elaborar una bona experiencia l'usuari (UX-IX) en productes interactius.


 
Per això és necessari que els grafistes siguin permeables als nous suports d'informació, entenent-los i afrontant les novetats tecnològiques que suposen, a partir de la comprensió real de les possibilitats que aquests canals digitals ofereixen. 
 
La quantitat, la velocitat i la tipologia d'informació s'han vist directament afectades per l'avanç tecnològic dels dispositius intel·ligents (smartphones i tablets) obrint al dissenyador noves oportunitats professionals i fins i tot la possibilitat de crear el seu propi negoci o la seva pròpia startup.

Objectius formatius

Aquest curs té com a objectiu dotar a l'alumne de les competències necessàries per adaptar els seus coneixements de disseny gràfic i de comunicació a l'entorn digital i a la creació i desenvolupament de projectes en els seus principals dispositius (smartphone i tablet), així com noves interfícies para smart TV o electrodomèstics d'última generació.


 
Al llarg del programa es formarà a l'alumne en la creació, per iOS i Android, d'Apps i de productes interactius per a nous suports, tant des del punt del disseny (creació d'identitat i direcció d'art) com des de l'experiència d'usuari (navegació, usabilitat prototipat) o el llenguatge de programació, incloent-hi a més les opcions comercials de desenvolupament de negoci.


 
Al final d'aquest, l'alumne comptarà amb els coneixements requerits per comprendre cada format i les possibilitats que ofereix. Dissenyarà, configurarà i implementarà Apps tenint en compte, no només el suport, sinó també el tipus de contingut, portant-ho un pas més enllà.

Informació

Codi
105731
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol