Disseny d’interfície i interacció digital

L'augment d'usuaris de dispositius mòbils i l'ús d'aplicacions digitals (App SmartPhone, SmartTV, domòtica de la llar i de l'automòbil, etc.) obre un mercat que requereix de nous especialistes en disseny d'interfícies que reuneixin coneixements tècnics i funcionals per a aquest entorn.

Es requereix un perfil dual de dissenyador. No serà vàlid aquell qui és únicament 'print', que només traslladi solucions del mitjà imprès al digital, ni els informàtics, que tot i tenir els coneixements de programació no coneixen els recursos visuals de lectura ni de comunicació necessaris per elaborar una bona experiència l'usuari (UX-IX) en productes interactius.

Per això és necessari que els grafistes siguin permeables als nous suports d'informació, entenent-los i afrontant les novetats tecnològiques que suposen, a partir de la comprensió real de les possibilitats que aquests canals digitals ofereixen.

La quantitat, la velocitat i la tipologia d'informació s'han vist directament afectades per l'avanç tecnològic dels dispositius intel·ligents (smartphones i tablets) obrint al dissenyador noves oportunitats professionals i fins i tot la possibilitat de crear el seu propi negoci o la seva pròpia startup.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105731
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol