Disseny i mobilitat

Assignatura Projectual en la qual l'alumne haurà de ser capaç de desenvolupar un projecte que solucioni o millori un problema de mobilitat actual o proposi un nou model de mobilitat per a un hipotètic escenari futur. L'alumne proposarà i desenvoluparà un sistema de mobilitat individual o col·lectiu o una solució accessòria als sistemes de mobilitat existents.

A la primera part de l'assignatura, l'alumnat, investigarà i reflexionará sobre els contextos socials, econòmics i culturals amb la finalitat de desenvolupar una mirada crítica que permeti formular i respondre a les preguntes: Què dissenyaré i per què?

A la segona meitat de l'assignatura, l'alumne treballarà en un projecte de disseny a partir d'un briefing generat per ell mateix que serveixi de guia a l'hora de generar resultats conceptuals i formals que definiran la solució proposada. Passant per diferents fases de desenvolupament, fins arribar a un disseny de concepte desenvolupat i implementat a l'entorn de l'context proposat.

Paraules clau:

  • Mobilitat, urbanisme, col·lectivitat, individu, públic, ecologia, seguretat, salut, confort.
  • Relacions amb la intimitat.
  • Impacte de el disseny a la ciutat.
  • Context, política, humanisme, pensament.

Objectius formatius

L'objectiu principal de l'assignatura és capacitar els alumnes i a les alumnes per a la detecció i definició dels diferents requeriments i característiques necessàries a tenir en compte per a proposar el disseny d'un nou producte o servei. A través de la investigació i l'anàlisi dels escenaris actuals i de la reflexió sobre escenaris futurs, l'alumne haurà de detectar oportunitats de disseny i conceptualitzar noves tipologies de solucions de mobilitat capaços de respondre a les realitats socioculturals i econòmiques actuals o que d'escenaris hipotètics futurs plantejats per l'alumne basant-se en la seva investigació i reflexió.

Informació

Codi
105716
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol