EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i Gestió Cultural

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Disseny i institucions culturals.

Codi

200685

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

E I N A