Disseny i art contemporanis

L’assignatura Disseny i Art Contemporanis es centra en les produccions artístiques i de disseny i arquitectura en el període que va de la fi Segona Guerra Mundial a la primera dècada del segle XXI (1945-2011). Per tant, suposa la continuïtat de Disseny i Art Moderns i s’articula amb Últimes tendències del Disseny; assignatures de segon i tercer i quart curs, respectivament. Es proposa tractament panoràmic d’aquest període que atengui a obres, autors i moviments principals i que, alhora, mostri les connexions entre les creacions d’art i disseny en el marc més general de la història cultural.

Objectius formatius

  • Conèixer el passat immediat i adquirir una visió general de les produccions artístiques i de disseny de la segona meitat del segle XX i de principis del XXI; així com comprendre els diàlegs, les influències i les confrontacions que s’estableixen entre passat i present.
  • Correlacionar les produccions artístiques i de disseny amb els corrents de pensament contemporani, amb els fenòmens social, els canvis històrics, i amb les innovacions científiques i tecnològiques.
  • Entendre el disseny i la seva història en relació amb altres pràctiques culturals, tot cercant interrelacions amb l’art, l’arquitectura, la fotografia, el cinema, el còmic…, així com la literatura, el teatre o la música.
  • Desenvolupar una capacitat analítica i crítica respecte a les produccions artístiques i el disseny

Informació

Codi
200655
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català