Disseny d’espais escènics i expositius

Existeix un debat en relació a quins son els límits de l’escenografia, l’origen, seguit per una llarga tradició és clarament teatral, en l’actualitat però la diversitat de camps on s’aplica aquesta disciplina és molt extensa.

L’assignatura s'enfoca cap a aquest caràcter polièdric del dissenyador per a què pugui donar resposta a la multiplicitat d’inputs en el sector del disseny d'espais escenogràfics i expositius.

Escenografia son tots els elements visuals que conformen una escenificació, bé siguin en relació a l’espai, a la il·luminació o a la caracterització del personatge; ja sigui l’escenificació destinada a representacions en viu, cinematogràfica, expositiva o destinada a esdeveniments culturals o comercials.

Les noves tecnologies han anat penetrant dins el mon dels espais efímers, i llenguatges com el vídeo, la il·luminació computeritzada o la robòtica s'han convertit en ingredients habituals del disseny d'espais escènics i expositius

Objectius Formatius

  • Conèixer les diferents aplicacions de l’escenografia, siguin de caràcter comercial, expositiu o escènic; considerant que es tracta d’esdeveniments que no son autònoms sinó que conviuen dins un marc físic, conceptual i sociocultural concret.
  • Identificar els llenguatges que intervenen als processos comunicatius, i tenir la capacitat de fer-los dialogar entre si per tal de potenciar un resultat comú. En aquest sentit l’estudiant haurà de compartir idees i formes de pensament, i desenvolupar les estratègies pròpies del treball en equips interdisciplinaris.
  • Assolir la capacitat de realitzar projectes efímers. Per tant, aprendre el procés de treball i poder aplicar una metodologia, adquirir els coneixements tecnològics específics, dominar les eines i materials pròpies de les produccions, així com entendre les relacions professionals.

Es recomana entendre l’assignatura des de l’experiència, buscant noves dinàmiques de projectació per tal de poder dissenyar des de l'imprevist. S’aconsegueix fàcilment amb una actitud oberta a les classes on cal projectar des del joc.

Informació

Codi
105723
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català