Packaging

La gran majoria de productes que hi ha al mercat venen en un envàs i, tot i que normalment tenen una vida molt curta, compleix amb una sèrie de funcions indispensables. Durant aquest curs farem una aproximació al packaging des d’una visió holística, pràctica i teòrica, per a comprendre els requisits necessaris per a dissenyar de manera òptima un bon envàs, embalatge i etiqueta. 

L'assignatura de Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes és una optativa de quart curs inclosa en el conjunt d'assignatures que configuren la menció de Disseny de producte industrial. 

Objectius formatius

Els seus objectius formatius són: 

Promoure en l’alumnat la visió global del disseny d’envasos, embalatges i etiquetes, entenent-lo com una activitat en la que s’han de tenir molts factors en compte, des del producte al què acompanya fins al seu context físic i socioeconòmic. 

Dotar del coneixement i domini de les tècniques, les formes, els processos i les tendències del disseny d’envasos, embalatges i etiquetes i de les seves aplicacions industrials. 

Capacitar l’alumnat, a través de la pràctica, en la competència per al desenvolupament professional de projectes de disseny d’envasos, embalatges i etiquetes. 

 

 

Informació

Codi
105717
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès