Disseny d'elements lumínics

L’assignatura de Disseny d’Equipament Domèstic està orientada a la creació i desenvolupament d’Elements Lumínics, aptes per a la producció seriada en l’àmbit decoratiu.

El curs està estructurat de manera presencial. Durant les primeres sessions, l’estudiant rebrà classes magistrals a l’escola i diverses sessions formatives a l’empresa Carpyen. L’objectiu d’aquestes sessions és que l’alumne conegui els principals agents i fabricants del sector lumínic, realitzi un anàlisi de material de l’editora en qüestió, i sigui capaç de realitzar una proposta de disseny per l’àmbit decoratiu que pugui tenir cabuda a la pròpia marca. Posteriorment es duran a terme tallers de desenvolupament i visites tècniques externes -des de les instal·lacions de Carpyen a Barcelona-, a fi d’assessorar l’alumne en el seu projecte. El conjunt d’aquestes classes, pretén poder transferir els coneixements tècnics elementals a l’estudiant, per tal que dissenyi una lluminària. Durant el recorregut del curs, cada dissenyador haurà de de dur a terme un prototip funcional on conflueixin la experimentació material amb la intencionalitat específica del comportament de la llum. 

Objectius formatius

Dotar a l’estudiant d’una visió estratègica pel que fa al comportament de la llum. Que sàpiga discernir els principis elementals de la luminotècnia i els implementi de manera tangible mitjançant el prototipatge. El resultat de l’exercici pretén que cada estudiant treballi de manera singular, amb recursos propis, i estableixi un procés de disseny que el permeti avançar tant de del punt de vista de la fabricació del producte, com de la identitat de la llum.

 

Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

 

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà / Anglès / Italià

Informació

Codi
105727
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol