EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny de Mobiliari

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Mobiliari i contract.

Codi

200683

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

E I N A