EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d'espais comercials

L’assignatura defineix l’àmbit del disseny d’espais vinculat a la creació d’espais de restauració, d’hostaleria, oci i retail, és a dir, tots aquells espais que comporten una relació entre usuari que compra i producte o servei que es ven. Darrerament, però, aquesta relació d’intercanvi està deixant de ser suficient per assolir la satisfacció de qui compra, i està entrant en escena el concepte d’”experiència”, en què l’usuari cerca la subjectivació de l’acció de compra-venta a través de l’adquisició vivencial d’una experiència.

Objectius formatius

Adquirir les competències adequades per dissenyar espais adaptats a les necessitats específiques dels espais comercials, en funció de diferents variables com el client, l’usuari, el producte, el servei, la marca, o les franquícies, entre d’altres.

Conèixer els diferents programes d’usos en funció de la tipologia d’espai comercial: restauració, hostaleria, oci o botiga.

Elaboració de projectes d’espais comercials incidint en els aspectes idonis d’aquest àmbit.


Aquesta assignatura s’imparteix en: català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: català i castellà

Codi

105719

Crèdits

ECTS

Curs

Semestre

Matèria

Professorat
Llengües

Prerequisits

Haver cursat algunes de les assignatures de Projectes de la Menció d’Espais.

Continguts de l’assignatura

  1. Introducció a l’assignatura. Estudi de casos
  2. Estratègia de marca aplicada al disseny d’espais comercials.
  3. El mercat en el context de l’obsolescència programada
  4. Moda i tendència: el concepte de model
  5. Usuari versus client: a la recerca d’una experiència
  6. Producte versus servei
  7. Programes i usos en el disseny d’espais comercials
  8. Desenvolupament conceptual
  9. Ambientació: materialitat, moblament i il·luminació en l’espai comercial
  10. Noves tendències i eco-disseny

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura combina càpsules de continguts teòrics impartits en forma de classe magistral i sessions de debat i reflexió combinada en grup, amb sessions tipus taller a classe, correccions col·lectives i visites a espais comercials.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

No hi haurà procés de revisió.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Cal tenir aprovades totes les activitats formatives i l’assistència i participació per tal de poder aprovar l’assignatura.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A