EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d'Envasos, Embalatges i Etiquetes

Guia Docent

Codi

200681

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Suport a la docència
  • Àlex Jiménez
Llengües

Anglès Castellà Català

E I N A