Strategic Design

Aquesta assignatura dóna continuïtat i va un pas més enllà de les assignatures obligatòries en matèria d’Empresa de segon i tercer curs, en les quals els alumnes han demostrat els coneixements i les competències necessàries en a la gestió d’un projecte de disseny, a segon curs, i en la gestió d’un projecte empresarial propi, a tercer curs. Els alumnes, doncs, saben utilitzar els principals conceptes de la gestió empresarial, des d’un punt de vista emprenedor, com són la definició i implementació de plans de marketing, recursos humans, producció o financer, per citar alguns exemples. 

Objectius formatius

En aquest context, els objectius formatius de l’assignatura Direcció de Disseny se centren en la participació del disseny en la direcció estratègica d'empreses i institucions i es resumeixen en els següents punts: 

  • Interpretar l’entorn econòmic i social i tecnològic vinculat al disseny per a ser capaç d’identificar oportunitats  estratègiques de millora del món que ens envolta, així com de desenvolupament associatiu, empresarial i professional. 
  • Participar en la gestió estratègica de l’empresa i/o institució. Utilitzar la metodologia del design thinking per a la resolució de problemes empresarials i la definició de nous serveis i/o models de negoci. 
  • Desenvolupar les competències necessàries per a la direcció d’empreses, institucions o departaments de disseny internacionals i multidisciplinaris. 
  • Desenvolupar les habilitats per a liderar equips, empreses, institucions o departaments de disseny: els estils de lideratge, la gestió del temps i les prioritats, la motivació i gestió de l’equip, la negociació amb clients i proveïdors.  

Informació

Codi
105742
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès