Strategic Design

Aquesta assignatura dóna continuïtat i va un pas més enllà de les assignatures obligatòries en matèria d’Empresa de segon i tercer curs, en les quals els alumnes han demostrat els coneixements i les competències necessàries en a la gestió d’un projecte de disseny, a segon curs, i en la gestió d’un projecte empresarial propi, a tercer curs. Els alumnes, doncs, saben utilitzar els principals conceptes de la gestió empresarial, des d’un punt de vista emprenedor, com són la definició i implementació de plans de marketing, recursos humans, producció o financer, per citar alguns exemples.

- Descarrega la guia docent 

Informació

Codi
105742
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Idioma
Anglès
Espanyol