Design Project Management

Objectius

Aquesta assignatura guia als i les estudiants de disseny a través dels conceptes i les eines fonamentals de la gestió de projectes. Bàsicament consisteix a gestionar els tres eixos crítics d'un projecte: abast, temps i cost. També treballarem sobre el paper i les motivacions dels diferents grups d'interès (principalment l'equip, els clients, i els usuaris i proveïdors). I finalment, es revisaran els motius de fracàs d'un projecte i les possibilitats de controlar-ho a través de la gestió dels riscos.

Objectius formatius

Determinar l’abast dels projectes

Utilitzar eines de planificació

Comprendre les implicacions, els reptes i les oportunitats que ofereixen els grups d'interès del projecte

Comprendre com identificar i gestionar el cost del projecte

Compondre i dirigir l’equip més efectiu per a cada projecte

Millorar les habilitats de comunicació

Identificar i utilitzar mètriques de rendiment clau per al seguiment del projecte

Identificar els riscos del projecte i elaborar un pla de contingència

Informació

Codi
105740
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Idioma
Anglès