Design Project Management

Aquesta assignatura guia als i les estudiants de disseny a través dels conceptes i les eines fonamentals de la gestió de projectes. Bàsicament consisteix a gestionar els tres eixos crítics d'un projecte: abast, temps i cost. També treballarem sobre el paper i les motivacions dels diferents grups d'interès (principalment l'equip, els clients, i els usuaris i proveïdors). I finalment, es revisaran els motius de fracàs d'un projecte i les possibilitats de controlar-ho a través de la gestió dels riscos.

- Descarrega la guia docent 

Informació

Codi
105740
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Idioma
Anglès