Comunicació visual

L’assignatura preten introduir l’estudiant de 1r curs en la Comunicació com a fenòmen general i en la Comunicació visual com a realitat específica en la disciplina del Disseny, propiciant adoptar una posició crítica respecte a la lectura, l’ús i la generació d’imatges.

Objectius formatius

Despertar l’interès per l’estudi de la imatge com a llenguatge i aproximar-s’hi de manera crítica.

Entendre el fenòmen de la comunicació en termes generals i de la comunicació visual en particular i conèixer-ne els principals conceptes, models i aproximacions teòriques

Tenir una persepctiva general de l’evolució de l’ús de la imatge i el paper que ocupa en l’actualitat.

Ser capaç d’identificar tipologies d’imatges, analitzar-ne les característiques i valorar-ne l’ús en el seu context; així com plarmar-ho en un discurs escrit concret, coherent i crític.

Aplicar aquests coneixements en el context del disseny i en la dinàmica de projectes.

Idioma

Aquesta assignatura s’imparteix en català, les tutories es podran realitzar en català, castellà, anglès i francès.

Informació

Codi
105712
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català