Comunicació visual

L’assignatura pretén introduir l’estudiant de 1r curs en l’estudi de la  comunicació com a fenomen general i en el de la comunicació visual com a realitat específica vinculada, també, a la disciplina del Disseny, propiciant una posició analítica i pràctica respecte a la lectura, l’ús i la generació d’imatges.

Objectius formatius

  • Despertar l’interès per l’estudi de la imatge com a llenguatge i aproximar-s’hi de manera crítica.
  • Entendre el fenomen de la comunicació en termes generals i de la comunicació visual en particular i conèixer-ne els principals conceptes, models i aproximacions teòriques
  • Tenir una perspectiva general de l’evolució de l’ús de la imatge i el paper que ocupa en l’actualitat.
  • Ser capaç d’identificar tipologies d’imatges, analitzar-ne les característiques i valorar-ne l’ús en el seu context; així com plasmar-ho en un discurs escrit concret, coherent i crític.
  • Aplicar aquests coneixements en el context del disseny i en la dinàmica de projectes.
     

Idioma

Aquesta assignatura s’imparteix en català, les tutories es podran realitzar en català, castellà, anglès i francès.

Informació

Codi
105712
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català