EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Autoproducció

Assistim cada vegada més a l’aparició de projectes artístics que es situen en terrenys ambigus, entre l’arquitectura efímera i l’art sonor, entre les arts plàstiques i les arts escèniques. Pràctiques artístiques aplicades a les arts performatives i instal.latives que impliquen el coneixement transversal de llenguatges i disciplines diferents com el so, la llum, la mecànica, la programació, o el vídeo.

L’assignatura, pretén que els estudiants adquireixin i desenvolupin capacitats manuals, tècniques i conceptuals que els permetin desenvolupar projectes instal·latius transdiciplinars integralment, és a dir, des de la fase de projecte fins a la producció al taller.

Una part de l’assignatura consistirà en seguir un recorregut teòric de diferents processos d’autoproducció a partir de projectes realitzats per artistes de diferents àmbits (literatura, art sonor, arts escèniques...) amb l’objectiu de conèixer i poder aplicar diferents estratègies a l’hora de projectar i obrir possibilitats creatives i de desenvolupament de llenguatges.

Es realitzaran un seguit de d’exercicis pràctics amb l’objectiu d’adquirir coneixements per a la construcció de microfonia, elements d’il·luminació, generació mecànica de moviments, ús de softwares per controlar diferents dispositius, així com l’ús d’eines i materials bàsics al taller.

El treball final consistirà en la realització d’un projecte instal·latiu on s’apliquin el coneixements adquirits a partir dels exercicis pràctics i l’anàlisi teòric realitzat durant les primeres setmanes del semestre.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català
Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès

Codi

105747

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • CaboSanRoque
Llengües

Català

E I N A