Autoproducció

En col·laboració amb FoodCultura i Antoni Miralda, els alumnes de l’assignatura d’Autoproducció del grau d’EINA investiguen conceptual i materialment imaginaris culturals i emocionals de l’alimentació, l’acte de menjar i allò comestible, el devorar i ser devorat. Els rituals i accions entorn a la ingestió, preparació i transformació – les relacions ecosistèmiques i poders transitius de la matèria comestible a través de discursos biològics, animals, post-humanistes i decolonials – esdevenen nocions que vehiculen processos d’especulació objectual.

A partir d’objectes seleccionats de l’Arxiu FoodCultura, es demanarà als estudiants que participin en una acció col·laborativa. La cartografia i la taxonomia serviran per a investigar l’ontologia de l’arxiu, i de les diverses narratives que el construeixen a partir de similituds o continuïtats. Els alumnes participaran en la creació de constel·lacions relacionals, explorant i identificant-se amb objectes de l'Arxiu FoodCultura, que posaran en diàleg amb objectes de la seva elecció: domèstics, trobats, comprats... als quals afegiran els seus imaginaris propis i referències culturals / artístiques, alhora identificant i possiblement contrarestant les narratives capitalistes i colonials que comporten la seva classificació, origen o ús.

Les propostes podran presentar-se en una varietat de formats com ara fotografia, àudio, vídeo, material imprès o assemblatges dels objectes mateixos. Es complementaran de treball de camp per la ciutat de Barcelona, a les zones de Collserola i el Poblenou. Els resultats es presentaran a EINA Bosc, culminant en una proposta museística, publicació, cerimònia de degustació, rua o intervencions públiques, on es posaran en diàleg els diversos imaginaris que construeixen la nostra relació amb el menjar. Tot plegat s’inaugurarà amb un acte de celebració.

FoodCultura és una fundació sense ànim de lucre creada per Antoni Miralda i Montse Guillén, situada al barri de Poblenou de Barcelona. Funciona com un arxiu i una plataforma per a la creació en què s’entrellacen cultura alimentària, antropologia i art contemporani. FoodCultura Archive, amb seu a Barcelona, centra la seva activitat en una investigació col·lectiva multidisciplinària i festiva d’objectes de diferents països amb usos i orígens diversos i relacionats amb l’alimentació i la cultura popular.

Eina Idea

Informació

Codi
105747
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2